Barn er også erstatningsansvarlige

Husk å advare barnet før det går ut og sparker ball i faretruende nærhet av naboens eksklusive panorama-vindusruter. Barn er nemlig erstatningsansvarlige for skader de forårsaker på linje med oss andre. Det fastslås allerede i den første paragrafen i erstatningsloven....