Husk å advare barnet før det går ut og sparker ball i faretruende nærhet av naboens eksklusive panorama-vindusruter.

Barn er nemlig erstatningsansvarlige for skader de forårsaker på linje med oss andre. Det fastslås allerede i den første paragrafen i erstatningsloven.

Det er imidlertid noen forbehold.

Spørsmålet om i hvilken grad skadene må dekkes av din lommebok, eller om det er noe et forsikringsselskap kan punge ut for, er også noe som bør undersøkes.

En rimelighetsvurdering

Etter at erstatningslovens paragraf 1 stadfester barns erstatningsansvar, fortsettes den med ordlyden: for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

Det er altså ikke skrevet i stein. Vi må ta hensyn til hvor mye de kan kreves av barnet i forhold til alder og utvikling.

Ettersom alle under 18 er barn i lovens forstand, er det innlysende at det er forskjell på en 16-åring og en 6-åring når det gjelder alminnelige forsiktighetskrav, som det at sykkelen skraper opp naboens nylakkerte bil.

Når det gjelder utvist atferd, betyr det at det er forskjell på det man gjør med vilje, såkalte rampestreker, og det som forårsakes av uforsiktighet. Viljeshandlinger, også kalt forsett, er klart mer erstatningsbetingende.

Så var det det med “økonomisk evne”. Barnearbeid er som kjent ikke tillat i Norge. Hvor skal da barnet finne penger til å betale erstatningen med? Er det foreldrenes ansvar å dekke den?

Vi kommer til det nå.

Når må foreldrene betale?

Dersom du ikke har ført det tilsyn med barnet man kan forvente når du har ansvaret for det, blir du tilsvarende erstatningsansvarlig dersom barnet forvolder en skade. Det står i erstatningslovens paragraf 1-2.

Dette er vel i forlengelsen av det vi alle vet: Nemlig att vi skal passe på barna våre.

Dette avtar imidlertid etterhvert som barnet blir eldre. Det forventes ikke at du forfølger trettenåringen din i tilfelle det skulle oppstå en skadeforvoldende handling.

Her er det selvfølgelig en rekke grensetilfeller som kan oppstå. Blir det en sak ut av det, må det tolkes i lys av de momentene som er tidligere nevnt; barnets alder, utvikling, atferd og økonomisk evne.

Utover dette er du også objektivt ansvarlig for skader barnet gjør, forsettlig eller uaktsomt, men da bare med et beløp inntil kroner 5 000.

Hva dekker forsikringen?

I mangel på økonomisk evne til å betale erstatningen, er spørsmålet hvorvidt man kan rette krav mot et forsikringsselskap.

En vanlig Hjem-forsikring vil nemlig som regel ha inkludert en ansvarsforsikring som også gjelder husstandens barn.

Det kan være aktuelt der barnet ved for eksempel uaktsom sykling har forårsaket personskader i trafikken som har endt med uførhet for den det har gått utover. I slike saker kan det bli snakk om betydelige erstatningskrav. Da er det godt å ha et forsikringsselskap i bakhånd.

Advokathjelp

Om det er ditt eget barn som har fått et erstatningskrav mot seg, eller om det er du som er skadelidende, kan det være greit å konsultere en ekspert på temaet.

Det er advokater som spesialiserer seg på erstatningsrett. Disse kan ved en enkel konsultasjon gi en avklaring på hvor saken står, og hva som er mulige fremgangsmåter videre.

Dersom det er snakk om oppfølging av saken, er det ofte mulig å få dekket dette på forsikringen.