Kampen mot karies: Godteriavtale!


|


10. januar 2014


| 0 Kommentarer

Foto: Flickr / Tasha Rhoads

Nytt år og på tide med innføring av nye, gode vaner! Enkelte ganger krever det drastiske tiltak. Denne familien har planer om å få slutt på godterispisingen gjennom en bindende avtale. Vi heier på deg Theo og håper du kan cashe inn til neste år!

?

 

Avtale

mellom

Mamma & Pappa

og

Theo

 om

godterispising

 

Side 1 av X                                                                   Antall originaler: 2

Vedlegg:  Ingen                                                           Oppbevares hos Mamma og Theo.

 

Inngått dato: 07.01.2014                       

Revidert dato:………………….                                

Utgår dato: 06.01.2015.

 

AVTALEVILKÅR

Mellom partene

 

Navn: Mamma & Pappa

(Nedenfor kalt sjefene)

og

Theo

(nedenfor kalt Theo) er inngått følgende avtale om godterispising:

 

Partenes Representanter

Alle endringer, varsler, krav, rapporter, og andre meldinger som skal gis etter bestemmelser i Avtalen, skal gis skriftlig til vedkommende:

For sjefene:                Hovedkontakt far:                 Eirik     Hovedkontakt mor:               Vibeke

For Theo:                    Hovedkontaktperson:            Theo

 

Avtalestandard

Sjefene forbeholder seg retten til å endre avtaletekst i løpet av avtaleperioden.

1.0 Hensikt og omfang

Denne avtalen regulerer alle forhold mellom Theo og Sjefene knyttet til spising av diverse godteri og snacks. Avtalen er knyttet opp mot godteri og snacks generelt og ingen spesifikke godterier.

2.0 Krav til HMS og kvalitet

2.1 Generelle krav

Theo plikter å følge alle de krav myndighetene pålegger barn med godtefritt år.

2.2 Sjefenes krav

Theo skal gjennom hele avtaleperioden avstå fra å spise godteri og snacks uten etter eksplisitt samtykke fra minst en av Sjefene. Med godteri og snacks menes også frokostblandinger som inneholder sjokolade, desserter med overdreven godteriutsmykning og alle former for sjokoladepålegg.

Likeledes skal Sjefenes til enhver tid gjeldene retningslinjer og definisjoner på godteri etterleves. Det er Theos plikt å holde seg oppdatert på disse retningslinjer og definisjoner.

Theo kan ikke overdra til andre rettigheter eller plikter etter denne avtale uten samtykke fra Sjefene.

2.3 Sjefenes rett til kontroll og innsyn

Sjefene kan til en hver tid kontrollere at Theo etterlever krav og forventninger i henhold til denne avtalen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, kontroll av tannpuss, visuell sjekk av munnhulene etter godterirester og overraskende romundersøkelser. Følges ikke kontrollene, kan Sjefene terminere avtalen.

Theo plikter å møte til kontroll hos tannlege ved innkalling.

3.0 Avtalens gyldighet

3.1 Person

3.1.1 Type

Gutt 9 år. Fyller 10 år i løpet av avtaleperioden.

Kjønn:                        Gutt

Fabrikat:                     Norsk

Årsmodell:                  2004

Fødselsdato:              04.10.2004

Størrelse:                   Voksende

Theo plikter å daglig pusse tennene sine hver morgen og kveld. Theo skal også når Sjefene krever det fremstå nyvasket og i pent tøy. Gjelder spesielt ved offentlige helligdager/markeringer, samt ved familie markeringer som – dog ikke begrenset til – bursdager og andre treff.

Utstyr som kreves til å fremstå i henhold til Sjefenes krav dekkes og fremskaffes av Sjefene.

3.1.2. Utstyr eid av Sjefene

Sjefene eier bygning med tilhørende utstyr montert i bygget. Driftskostnadene bæres av Sjefene. Kostnader knyttet til utskifting av defekt materiell og bæres av Sjefene. Ekstra ukelønn for oppdrag tildelt av Sjefene dekkes etter avtale for det enkelte tilfelle.

3.2 Lokalisering

Theo har fri borett og boplikt hjemme gjennom hele avtaleperioden. Borett utover avtaleperioden dekkes ikke av denne avtalen, men det anses som gjennomført innlysende at Sjefenes bygning står til hjertevarm disposisjon livet ut.

3.3 Kontraktsperiode og oppsigelse

3.3.1 Kontraktsperiode

Denne avtale gjelder fra 07.01.2014 og til 06.01.2015.  Etter denne dato avsluttes avtalen og godtgjørelsen skal i sin helhet utbetales til Theo.

3.3.2. Mislighold

Alle former for godteri og snacks spising anses som brudd på avtalen dersom ikke annet er tydelig avtalt med minst en av Sjefene. Dette vil føre til umiddelbar oppsigelse av avtalen. Theo plikter å ikke bære nag til Sjefene for egne brudd på avtalen.

3.4. Begrensninger

3.4.1. Godterispising hos andre

Theo kan ikke uten skriftlig samtykke fra Sjefene utføre godterispising hos andre. Ved brudd på denne bestemmelsen kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning uten godtgjørelse.

3.4.2. Overdragelse av kontrakt til 3. part

Sjefene forbeholder seg retten til å overdra denne avtale og alle rettigheter og forpliktelser som følger av denne avtale til tredjepart. Theo skal varsles om slik overføring.

Theo kan ikke overdra til andre rettigheter eller plikter etter denne avtale.

3.4.3. Krav overfor Sjefene

Ved denne avtalens opphør har Theo intet krav overfor Sjefene med hensyn til erstatning for opparbeidet goodwill eller tap av lørdagsgodteri.

3.5. Betaling/Oppgjør

3.5.1 Oppgjørsform

Sjefene betaler NOK 2 500,- ved oppfyllelse av avtalens bestemmelser. Beløpet innbetales Theos bankkonto. Utbetaling skal skje senest en – 1 – uke etter avtaletidens utløp.

Dersom Theo ønsker beløpet utbetalt kontant, skal dette meddeles Sjefene skriftlig senest en -1- måned før avtalens utløp. Den skriftlige notifikasjonen skal signeres av minst 1 av Sjefene.

 

Sted:                           Dato:                                     Sted:                              Dato:

………………………………….                             ……………………………………

for Mamma og Pappa                                                for Theo

mamma

 

………………………………….

for Mamma og Pappa

pappa

 

Stikkord: avtale, , Godteri, Lørdagsgodt, tannlege, Tannpuss

Kategori: Humor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


CommentLuv badge