Foreldre manualen

Hvordan være foreldre?

Å være foreldre er en av de mest betydningsfulle og utfordrende oppgavene en person kan ha. Det er en reise fylt med gleder, utfordringer, seier og tap. Det er en reise som vil forme deg som person og gi deg mulighet til å forme livet til dine barn.

Det finnes ingen fasit for hvordan man skal være en god forelder, men det finnes noen generelle prinsipper som kan hjelpe deg på veien.

Først og fremst er det viktig å huske at barn trenger kjærlighet og omsorg. Dette betyr ikke at du må være en perfekt forelder hele tiden, men at du bør være tilstede og tilgjengelig for dine barn når de trenger deg. Det betyr også å vise dem kjærlighet og omtanke, ved å gi dem deres grunnleggende behov for mat, klær og husly, men også ved å gi dem oppmerksomhet, støtte og oppmuntring.

En annen viktig ting å huske på er at barn trenger struktur og rammer. Dette betyr at du bør ha en fast rutine og regler som barna kan forholde seg til, slik at de vet hva som forventes av dem. Dette hjelper dem å føle seg trygge og gir dem en forståelse av hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt atferd. Samtidig bør du også være åpen for å tilpasse deg barnas behov, og være villig til å justere rutiner og regler når det er nødvendig.

En tredje viktig ting å huske på er å være en god rollemodell for dine barn. Dette betyr at du bør være en person som barna kan se opp til og lære av. Det betyr også å være en person som viser empati og medfølelse, og som handler på en ansvarlig og respektfull måte. Det er også viktig å være en lytter og å vise interesse for hva barna har å si, og å være villig til å lære av dem.

En fjerde viktig ting å huske på er å gi barna frihet til å utforske verden og lære på egen hånd. Dette betyr ikke at du skal la barna gjøre akkurat som de vil, men at du bør gi dem mulighet til å prøve ting selv.

Nå eksploderer naturen i farger

Nå eksploderer naturen i farger

Sommerferien er rett rundt hjørnet og naturen eksploderer i farger og dufter. Ta med barna ut i naturen. I år vil de aller fleste nordmenn feriere i eget land, og mange vil benytte sommerferien på å oppdage den ville norske naturen. Men hvor mye kan egentlig Ola...

Hvordan oppmuntre barnet ditt til å spille musikk?

Hvordan oppmuntre barnet ditt til å spille musikk?

Jeg har ennå ikke funnet den rette løsningen, men på nettet vi fått litt erfaring gjennom en debatt som en av kollegene mine startet på Facebook. Spørsmålet var, hva gjorde andre for å få barna til å spille musikk, og hva fungerte til slutt? Blant annet kom følgende...

Hvordan kan du sikre din families økonomi?

Hvordan kan du sikre din families økonomi?

Det er svært usikre tider nå og det kan være svært vanskelig for enkelte familier. Noen opplever at jobben har forsvunnet, at de er permittert eller at man er bekymret for fremtiden. Derfor har vi laget en liten oversikt til om hvordan du kan sikre din families...

Hvordan lære dine barn om økonomi?

Hvordan lære dine barn om økonomi?

De siste årene så har vi hatt en oppblomstring av gjeldsproblemer blant nordmenn. Det er stadig flere som får betalingsanmerkninger, får varsel om tvangssalg og ikke minst havner i et økonomisk uføre. Dette gjelder spesielt gjerne unge voksne som da blir avhengig av...

Kan spilling føre til problemer senere hos barn?

Kan spilling føre til problemer senere hos barn?

Barna våre er morgendagens helter og det er vanskelig å forberede dem på fremtiden. En bekymring blant mange foreldre er "barna mine spiller for mye". Dette er gjerne barn som spiller spill som Fortnite, Roblo og Minecraft. Et spørsmål veldig mange lurer på er om...

Hvorfor lage gratis hjemmeside i 2019

Hvorfor lage gratis hjemmeside i 2019

Man kan fort se for seg potensialet for egne hjemmesider da internett var helt ungt fra 1995 og ti år framover. De fleste hadde ikke peiling på hvordan man lagde dem og hadde heller ikke kompetansen til å fikse en helt selv. Det fantes heller ikke verktøy man kunne...

Hvordan få barna til å tenke på miljø?

Hvordan få barna til å tenke på miljø?

Hvordan få barna til å tenke på miljø? Et veldig dagsaktuelt tema i mange hjem er miljø og hvordan man kan bidra positivt til miljøet. Dette er noe som samtidig står stadig mer i fokus på skolen og i alle kanaler. Likevel så opplever mange foreldre det som vanskelig å...

Forslag til ny eierseksjonslov

Forslag til ny eierseksjonslov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem forslag til ny eierseksjonslov. Loven skal erstatte dagens eierseksjonslov som er fra 1997. Departementet har gått inn for å lage en mer moderne, brukervennlig og systematisk lov. Mange av de någjeldende reglene...