115.0000 barn i Norge vokser opp i fattigdom, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Bekymringsfull fattigdomstrend, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

– Det er trist og bekymringsfullt å være vitne til en stadig nedadgående fattigdomsspiral i landet vårt. Vi forventer at både regjeringen og Stortinget forstår behovet for et krafttak mot fattigdom, og at de klarer å snu trenden, sier generalsekretæren i Kirkens Bymisjon.

Hun viser til at det har vært en kraftig økning i antall barn i fattige familier i Solbergs regjeringstid. I løpet av Erna Solbergs periode som statsminister har andelen fattige barnefamilier økt med 3,1 prosentpoeng – fra 8,6 prosent til 11,7 prosent av alle barn. Det er en økning fra 83.400 barn til 115.000 barn. 

– Toppsaken for alle partier inn mot valget bør være å snu trenden med at stadig flere barn vokser opp i fattigdom. Det kreves helt andre virkemidler for å løfte familier og barn ut av fattigdom enn de vi har sett til nå for å stagge de økende forskjellene, sier Hvambsal.

– Kirkens Bymisjon ser med bekymring på den økende ulikheten i Norge, og et økende gap mellom de som har mye og de barna som Kirkens Bymisjon møter på våre titlak, sier Hvambsal. 

Frykter korona-effekt og økt fattigdom 

Tallene fra SSB er fra 2019 og tar utgangspunkt i barnefamilier som de tre siste årene har levd med vedvarende lave inntekter. Familier som har havnet i fattigdom som følge av korona-nedstengningen er ikke medregnet.

Fra 2018 til 2019 har andelen økt med 0,4 prosentpoeng til 11,7 prosent av alle barn. Det tilsvarer 4000 flere barn i fattigdom, og 115.000 totalt.

– Vi kan bare ane fattigdomskonsekvensene av koronapandemien. De som har mistet arbeidet, er permitterte, hadde lite fra før og som bor i små leiligheter, har hatt det vanskeligere. For å utjevne forskjeller må barnefamilier med dårlig råd få mer å rutte med. Enslige med overgangsstønad har enda mindre å rutte med, og må oftere klage på vedtak.

– Vi frykter at mange flere vil slite med å få endene til å møtes de neste årene.

Kirkens Bymisjon foreslår to tiltak regjeringen kan sette i verk allerede nå: økte stønader til familiene, og nytenking for å få foreldre og ungdommer ut i jobb.

– For å løfte disse familiene ut av fattigdom må inntekten deres økes, slik at de har penger til å dekke barnas behov, sier Hvambsal.

Fattigdom påvirker hverdagslivet

Hvambsal viser til at fattigdommen går utover barnas helt grunnleggende behov i hverdagen.

– Gjennom Kirkens Bymisjons daglige arbeid vet vi at barn går sultne til sengs. Noen mangler tilgang til klær og sko. I tillegg påvirkes relasjoner til familie og venner, skolehverdagen, barnas fysiske og psykiske helse, samt identitetsutviklingen, sier Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Kirkens Bymisjon utga en rapport om barn som vokser opp i fattige familier høsten 2019. Der fortalte ungdom som selv har vokst opp i fattigdom hvordan det påvirker livet:

«Jeg tror vi har flyttet 26 ganger, ofte hadde vi korte leiekontrakter. Det er slitsomt. Livet blir rotete.» Tone 16 år, Oslo vest

«Matpakke? Aldri. Mamma bare sendte med oss sammenrullet matpapir, så det skulle se ut som vi hadde matpakke», forteller «Anette» (19) fra Namsos.